Site Ménestrel

Médiévistes sur le net : sources, travaux et références en ligne

Navigation par mot-clé
Accueil > Lieux et acteurs > Pologne > Bibliothèques > Bibliothèques générales

Bibliothèques générales

 • Poniżej przedstawiamy największe biblioteki posiadające zbiory specjalne, w tym rękopisy średniowieczne:

  - Biblioteka Narodowa
  Języki: polski, angielski
  Centralna biblioteka państwa i jedna z najważniejszych narodowych instytucji kultury. Wersja angielska strony jest mniej bogata, ale wystarczająca dla użytkownika zagranicznego i zawiera podstawowe informacje o bibliotece i jej zbiorach, dostęp do katalogu głównego i baz danych, przewodnik dla czytelników. Brak katalogu online rękopisów bądź starych druków.
  W Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona, zawierającej kopie cyfrowe wybranych dzieł, można znaleźć także kilkadziesiąt rękopisów średniowiecznych.

  - Biblioteka Jagiellonska
  Języki: polski, angielski
  Najstarsza biblioteka uniwersytecka w Polsce, utworzona wkrótce po założeniu uniwersytetu w Krakowie (1364) i określana często jako druga biblioteka narodowa.
  Katalog glówny zawiera dzieła wydane po 1990 r.; tzw. stary katalog, zdigitalizowany, obejmuje wszystkie druki, od średniowiecza do 1949 r. W wypadku rękopisów (około 26 000, wśród których około 2 000 średniowiecznych) udostępniono online katalog najnowszych nabytków (1945-1960 i od 2001 r.).
  Wiele rękopisów średniowiecznych prezentowanych jest w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej.

  - Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
  Języki: polski, angielski, niemiecki
  Biblioteka posiada największy w Polsce zbiór rękopisów średniowiecznych – około 3 000 woluminów. Oddział rękopisów: oprócz informacji podstawowych podano także historie zbiorów, ich charakterystykę, katalogi (drukowane i dostępne w postaci cyfrowej), bibliografie itp. Brak katalogu rękopisów dostępnego online na stronie biblioteki, oprócz indeksu akcesji (od 1947 r.). Ponadto część opisów rękopisów umieszczono w bazie danych Manuscriptorium (w formularzu Advanced search – Settlement należy wpisać „wroc*”).

  - Biblioteka Gdańska PAN
  Języki: polski
  Jedna z najstarszych bibliotek polskich, założona w 1596 r. i posiadająca 5 500 rękopisów, a wśród nich niemal 400 średniowiecznych. Poza nowym katalogiem glównym (druki od 1998 r.) i starym katalogiem w postaci zdigitalizowanych kart katalogowych (druki z lat 1945-1998) dostępny jest także katalog inkunabułów (plik PDF).

  - Biblioteka Kórnicka PAN
  Języki: polski, angielski
  Biblioteka, założona w 1826 roku przez Tytusa Działyńskiego, zalicza się do głównych polskich książnic, szczególnie jeśli chodzi o źródła i dzieła dotyczące historii Polski. Wszystkie katalogi i bazy danych posiadają wprowadzenia w języku angielskim, ale wewnątrz baz używany jest wyłącznie polski.
  Biblioteka ta jako pierwsza umożliwiła dostęp do (bazy rękopisów), obejmującej całość zbiorów rękopiśmiennych (wśród 14 000 jednostek jest około 100 rękopisów średniowiecznych.
  Wiele zdigitalizowanych rękopisów i starych druków jest dostępnych w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej - zobacz też Biblioteki cyfrowe.

  - Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
  Języki: polski, angielski
  Biblioteka, znana także pod nazwą „Biblioteka Ossolineum”, została założona w 1817 przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego i początkowo mieściła się we Lwowie, skąd została przeniesiona do Wrocławia w 1945 r. Zbiór rękopisów (niemal 20 000, w tym 200 średniowiecznych) jest szczególnie interesujący dla badaczy historii literatury polskiej.
  Oprócz katalogów druków: nowego (wydania od 1998 r.) i starego, zdigitalizowanego (druki XIX-XX w.) dostępne są online dwa katalogi rękopisów: zasobu zinwentaryzowanego (wszystkie zawarte w nim rękopisy posiadają szczegółowe opisy w katalogach drukowanych) oraz rękopisów akcesyjnych. W obu bazach opisy rękopisów są bardzo skrótowe.

  Slawomir SZYLLER, 6 maja 2018 | 17 stycznia 2012
  Haut de page

 • Notes et adresses des liens référencés

rss | Retrouvez Ménestrel sur Twitter | Retrouvez Ménestrel sur Facebook | Plan du site | Derniers articles | Espace privé | Mentions légales | Qui sommes-nous? | ISSN : 2270-8928